הועד המנהל

הועד הוא גוף המרכז את בעלי התפקידים הקבועים במועדון יחד עם מספר חברים נוספים ותפקידם לדאוג לפעילות השוטפת של המועדון ולקדם את מטרותיו. כל חברי הועד ובעלי התפקידים הנוספים, עושים את עבודתם בהתנדבות ומרצונם וזמנם האישי.

הועד נבחר אחת לשנתיים, בכנס השנתי וממונה על ההתנהלות היומיומית של המועדון. הועד מתכנס כאחת לחודש ובישיבותיו מתקבלות כל ההחלטות שנוגעות לכלל המטפסים בארץ. הועד מורכב משבעה נציגים כאשר ארבעה נציגים באים ממועדונים ספורטיביים, 2 נציגים ממועדון הטבע ונציג ספורטאים אחד.

גילי טנא

גידי הולנדר – יו”ר משותף

ג’ני קצמן

ליאור עזרן

נעם סיגל

רותם גייקובס

שלי פרידמן – יו”ר משותף

הנהלה

הנהלת המועדון היא הגוף המבצע ביום יום את מטרות המועדון. ההנהלה נבחרת על ידי הועד המנהל.

ארז הראלי – מנכ”ל

מירב טורס – מזכירה

תפריט